Browsing "Electrical & Electronic Engineering: Patents" by Author
Jump to:
  0-9  |  A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O  |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z  |   »
Showing results 35 to 54 of 222
Author Name ResearcherPage Name Dept
Yeung, Chris, Sun-Kin
 
Yau-Yee Tam
 
Yang, ES Yang, Edward S
楊雄哲
Department of Electrical and Electronic Engineering
 
Yang, Edward S Yang, Edward S
楊雄哲
Department of Electrical and Electronic Engineering
 
Yang, E Yang, Edward S
楊雄哲
Department of Electrical and Electronic Engineering
 
Yang, David
 
Yang, D
 
Xie, XF
 
Xie, X
 
XIE FENGXIAN
 
Wu, Yik-chung Wu, Yik Chung
胡奕聰
Department of Electrical and Electronic Engineering
 
Wu, Yik Chung Wu, Yik Chung
胡奕聰
Department of Electrical and Electronic Engineering
 
Wu, YC Wu, Yik Chung
胡奕聰
Department of Electrical and Electronic Engineering
 
Wong, Yum Wing
 
Wong, Alfred Kwok Kit
 
Wong, Alfred K
 
Wong, AKK
 
Wong Yum Wing
 
Wong Lui, KS Wong Lui, King Shan
呂景珊
Department of Electrical and Electronic Engineering
 
Wong Lui, King Shan Wong Lui, King Shan
呂景珊
Department of Electrical and Electronic Engineering