Co-Authors
AuthorsNo. of Publications
chen, nk 23
hui, sk 18
chu, ml 12
liu, x 12
liu, yj 11
cui, d 10
juan, cj 10
chan, q 9
chung, hw 9
lee, yh 8
chung, hsiao wen 7
hsu, hh 7
hsu, k 7
chen, s 6
chiu, hc 6
chiu, tw 6
song, aw 6
chiu, pw 5
kwok, kw 5
liang, l 5
chen, cheng yu 4
chiu, whk 4
juan, chun jung 4
vardhanabhuti, v 4
bruce, i 3
cheng, cheng chieh 3
cheng, yc 3
cheung, cl 3
chiu, hui chu 3
chiu, su chin 3
chuang, tzu chao 3
fang, g 3
huang, guo shu 3
lai, ping hong 3
lin, jm 3
liu, yi jui 3
mak, hkf 3
petty, c 3
wang, cw 3
barkhof, f 2
bernstein, a 2
bilgin, a 2
cao, p 2
chan, dtm 2
chan, kh 2
chao, tc 2
chen, nan kuei 2
chien, km 2
chuang, tc 2
dong, z 2
fu, jh 2
fu, jui hsun 2
fu, ys 2
gillard, jh 2
graves, mj 2
guhaniyogi, s 2
guidon, a 2
guo, h 2
he, z 2
ho, jdl 2
hsu, sh 2
hsu, ss 2
huang, teng yi 2
huang, ty 2
juan, cy 2
lai, ph 2
lee, cy 2
lee, eyp 2
li, shang chieh 2
li, y 2
lin, hs 2
oshio, k 2
tsai, sy 2
wang, pc 2
wu, ming ting 2
xie, xw 2
yang, ht 2
an, h 1
bashir, m 1
bashir, mr 1
bayram, e 1
becker, as 1
bruce, ip 1
cai, j 1
chan, hss 1
chan, jyk 1
chan, ql 1
chan, wp 1
chang, wp 1
chao, tcc 1
chen, dc 1
chen, g 1
chen, hc 1
chen, nkc 1
chen, yf 1
cheng, ccc 1
chiou, tw 1
chiu, chc 1
chiu, csc 1
chiu, sc 1
chong, ccn 1
chou, ming chung 1
chou, ying hui 1
chu, mei lan 1
chu, yh 1
chuang, t. c. 1
chung, chw 1
chung, h. w. 1
dai, ep 1
dai, j 1
das, t 1
ding, j 1
dou, q 1
estkowski, l 1
fu, j. h. 1
gao, y 1
gaur, pooja 1
gillard, j 1
gillard, jhg 1
graves, m 1
graves, mjg 1
guidon, arnaud 1
guo, z 1
hsieh, tsyh jyi 1
hsu, hhh 1
hsu, hsian he 1
hsueh, chun jen 1
huang, gs 1
huang, hsuan hung 1
huang, yin cheng 1
hui, es 1
iordachita, i 1
jen, yee min 1
jiang, w 1
juan, ch 1
juan, jcj 1
kao, hung wen 1
kee, jc 1
larson, pez 1
lau, gkk 1
lee, cw 1
lee, jc 1
lee, kh 1
li, j. y. 1
li, lsw 1
li, s. c. 1
lin, cc 1
lin, cw 1
lin, huey shyan 1
lin, jml 1
lin, mf 1
lin, sc 1
lin, sz 1
lin, yh 1
lin, yi ru 1
lin, yr 1
liou, yz 1
liu, hua shan 1
liu, lyj 1
liu, x 1
liu, z 1
luo, yc 1
mendes, j 1
ng, yl 1
pan, h. b. 1
pan, hb 1
pan, huay ben 1
pattersib, aj 1
patterson, a 1
patterson, aj 1
patterson, ajp 1
pen, cm 1
perucho, jau 1
scoffings, d 1
shyu, wc 1
song, allen w. 1
sun, d 1
tang, wl 1
trouard, t 1
trouard, tp 1
tsai, shang yueh 1
wang, l 1
wang, m 1
wang, p. c. 1
wang, po chin 1
wang, s 1
wang, x 1
weng, m. j. 1
weng, mei jui 1
wong, yk 1
wu, ml 1
wu, mlw 1
wu, wc 1
wu, yc 1
wurnig, mc 1
xu, d 1
xu, x 1
yang, jm 1
yap, pt 1
yau, c 1
zhang, l 1
zhu, cc 1
zhu, x 1
View More
Keywords in Publications
keywordsNo. of Authors
magnetic resonance imaging 5
deep learning 4
diffusion-weighted imaging 4
fat–water decomposition mri 4
multiplexed sensitivity encoding 4
quantitative mri analysis 4
thigh muscle segmentation 4
b-values 3
brainstem atrophy 3
brainstem regional volume 3
cervical cancer 3
coils 3
disability 3
fabrication 3
intravoxel incoherent motion 3
multiple sclerosis 3
neuromyelitis optica spectrum disorders 3
q-factor 3
wireless communication 3
3d diffusion‐weighted imaging 2
3d interleaved epi 2
3d phase correction 2
abdominal mri 2
apparent diffusion coefficient 2
artifact removal 2
diffusion‐weighted imaging 2
echo‐planar imaging 2
fluids 2
hydraulic systems 2
motion artifacts 2
motion correction 2
needles 2
parallel imaging 2
pistons 2
robots 2
surgery 2
tumors 2
abscess capsule 1
brain abscess 1
contrast-enhanced susceptibility-weighted imaging 1
dice coefficient 1
diffusion weighted imaging 1
dynamic contrast-enhanced imaging 1
echo-split grase 1
eddy current 1
extended phase graph analysis 1
fat saturation 1
fiber tracking 1
fractional anisotropy 1
free-breathing abdominal imaging 1
gfa 1
glioblastoma 1
grase 1
ideal fat-water separation 1
inherent phase correction 1
interleaved echo-planar imaging 1
intralesional susceptibility signal 1
keyhole 1
mean apparent diffusion coefficient 1
metastasis 1
motion artifact correction 1
multi-shot echo-planar imaging 1
multilayer appearance 1
multiplexed sensitivity-encoding 1
odf 1
paramagnetic spherical shell model 1
parametric-pocsmuse 1
parotid adc measurement 1
parotid fat content 1
parotid gland 1
pixel-based optimal blade selection 1
projection onto convex set 1
propeller 1
pyogenic brain abscess 1
qbi 1
stimulated echo 1
susceptibility weighted imaging 1
t2 mapping 1
twice-refocused spin-echo 1
view-sharing 1
View More