Browse "Department of Music" by Title
Jump to:
  0-9  |  A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O  |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z  |   »
Results 152 to 154 of 154
< Previous  Page 8 of 8
TypeTitleAuthor(s)YearViews
古樂風流: 中國樂器 =
Publisher:
Xianggang da xue mei shu bo wu guan
University of Hong Kong. Dept of music.; University of Hong Kong. University Museum and Art Gallery.; Zhongguo yi shu yan jiu yuan. Yin yue yan jiu suo.; 中國藝術硏究院. 音樂硏究所.; 香港大學. 美術博物館.; 香港大學. 音樂系.2001471
 
古樂風流: 中國樂譜樂書樂人 =
Publisher:
Xianggang da xue mei shu bo wu guan
University of Hong Kong. Dept of music.; University of Hong Kong. University Museum and Art Gallery.; Zhongguo yi shu yan jiu yuan. Yin yue yan jiu suo.; 中國藝術硏究院. 音樂硏究所.; 香港大學. 美術博物館.; 香港大學. 音樂系.2001397
 
第二屆全國旋律學學術硏討會宣讀論文文稿
Publisher:
Xianggang da xue yin yue xi
Quan guo xuan lü yan jiu hui.; University of Hong Kong. Dept of music.; 全國旋律硏究會.; 香港大學. 音樂系.2000340
 
< Previous  Page 8 of 8
Export Records
Step 1: Select content and export format
  • Citation only
Step 2: Select export method
  • Download