Results 1 to 3 of 3
Page 1 of 1
TypeTitleAuthor(s)YearViews
Genome-wide association analysis identifies new lung cancer susceptibility loci in never-smoking women in Asia
Journal:
Nature Genetics
Publisher:
Nature Publishing Group. The Journal's web site is located at http://www.genetics.nature.com
Lan, Q; Hsiung, CA; Matsuo, K; Hong, YC; Seow, A; Wang, Z; Hosgood, HD; Chen, K; Wang, JC; Chatterjee, N; Hu, W; Dong, J; Kim, C; He, Q; Perng, RP; Kohno, T; Wu, J; Kweon, SS; Lim, WY; Chen, KC; Chow, WH; Zhou, B; Ji, BT; Chan, JKC; Chu, M; Li, YJ; Wong, MP; Yokota, J; Li, J; Chen, H; Xiang, YB; Yu, CJ; Shin, MH; Kunitoh, H; Wu, G; Jin, L; Lo, YL; Shiraishi, K; Zheng, W; Chen, YH; Lin, HC; Wu, T; Wu, YL; Fraumeni, JF; Yang, PC; Lin, D; Chanock, SJ; Caporaso, N; Rothman, N; Park, JY; Chen, CJ; Kim, YH; Liu, J; Kim, YT; Landi, MT; Shen, H; Lawrence, C; Burdett, L; Yeager, M; Yuenger, J; Jacobs, KB; Chang, IS; Mitsudomi, T; Jeon, HS; Kim, HN; Chang, GC; Bassig, BA; Tucker, M; Wei, F; Yin, Z; Wu, C; An, SJ; Qian, B; Lee, VHF; Hsiao, CF; Lu, D; Sung, JS; Kim, JH; Gao, YT; Tsai, YH; Jung, YJ; Guo, H; Hu, Z; Chen, YM; Hutchinson, A; Wang, WC; Klein, R; Chung, CC; Oh, IJ; Chen, KY; Berndt, SI; He, X; Wu, W; Chang, J; Liu, L; Zhang, XC; Huang, MS; Zheng, H; Wang, J; Zhao, X; Li, Y; Choi, JE; Su, WC; Park, KH; Sung, SW; Kang, CH; Shu, XO; Hu, L; Chen, CH; Pao, W; Kim, YC; Yang, TY; Xu, J; Guan, P; Chen, CY; Tan, W; Su, J; Wang, CL; Li, H; Sihoe, ADL; Zhao, Z; Chen, Y; Choi, YY; Hung, JY; Kim, JS; Vermeulen, R; Yoon, HI; Cai, Q; Lin, CC; Park, IK; Xu, P2012185
 
Genome-wide association study in east Asians identifies novel susceptibility loci for breast cancer
Journal:
PLoS Genetics
Publisher:
Public Library of Science. The Journal's web site is located at http://www.plosgenetics.org/
Long, J; Cai, Q; Sung, H; Shi, J; Zhang, B; Choi, JY; Wen, W; Delahanty, RJ; Lu, W; Gao, YT; Shen, H; Park, SK; Chen, K; Shen, CY; Ren, Z; Haiman, CA; Matsuo, K; Kim, MK; Khoo, US; Iwasaki, M; Zheng, Y; Xiang, YB; Gu, K; Rothman, N; Wang, W; Hu, Z; Liu, Y; Yoo, KY; Noh, DY; Han, BG; Lee, MH; Zheng, H; Zhang, L; Wu, PE; Shieh, YL; Chan, SY; Wang, S; Xie, X; Kim, SW; Henderson, BE; Le Marchand, L; Ito, H; Kasuga, Y; Ahn, SH; Kang, HS; Chan, KYK; Iwata, H; Tsugane, S; Li, C; Shu, XO; Kang, DH; Zheng, W2012249
 
Genetic susceptibility for chronic lymphocytic leukemia among Chinese in Hong Kong
Journal:
European Journal of Haematology
Publisher:
Blackwell Munksgaard. The Journal's web site is located at http://www.blackwellpublishing.com/journals/EJH
Lan, Q; Au, WY; Chanock, S; Tse, J; Wong, KF; Shen, M; Siu, LP; Yuenger, J; Yeager, M; Hosgood Iii, HD; Purdue, MP; Liang, R; Rothman, N2010132
 
Page 1 of 1
Export Records
Step 1: Select content and export format
  • Citation only
Step 2: Select export method
  • Download