Results 1 to 1 of 1
Page 1 of 1
TypeTitleAuthor(s)YearViews
Observation of enhanced monopole strength and clustering in Be 12
Journal:
Physical Review Letters
Yang, Zaihong; Ye, Yanlin; Li, Zhihuan; Lou, Jianling; Wang, Jun; Jiang, D. X.; Ge, Yuchen; Li, Qite; Hua, Hui; Li, X. Q.; Xu, Furong; Pei, Junchen; Qiao, Rui; You, Haibo; Wang, He; Tian, Zhengyang; Li, Kuoang; Sun, Yelei; Liu, Hongna; Chen, Jia'Er; Wu, J.; Li, Jie; Jiang, W.; Wen, Chao; Yang, Biao; Yang, Yanyun; Ma, Peng; Ma, Junbing; Jin, Shilun; Han, Jianlong; Lee, Jenny201435
 
Page 1 of 1
Export Records
Step 1: Select content and export format
  • Citation only
Step 2: Select export method
  • Download