Results 1 to 3 of 3
Page 1 of 1
TypeTitleAuthor(s)YearViews
Pu Song Ling's "Liao zhai zhi yi" and Hong Kong's Chinese language education (novels teaching and affective education) = Pu Songling de "Liao zhai zhi yi" yu Xianggang Zhongguo yu wen ke de xiao shuo jiao xue ji qing yi jiao yu
Publisher:
The University of Hong Kong (Pokfulam, Hong Kong)
Wong, Yuk-ling; 王玉玲2011737
 
Rethinking our urban heritage: saving the oldvs sustainability introducing secondary school students the idea ofconservation through Wanchai Market and the surrounding area
Publisher:
The University of Hong Kong (Pokfulam, Hong Kong)
Wong, Yuk-ling, Emil; 王玉玲2006333
 
Planning for the aged using GIS
Publisher:
The University of Hong Kong (Pokfulam, Hong Kong)
Wong, Yuk-ling; 王玉玲2004586
 
Page 1 of 1
Export Records
Step 1: Select content and export format
  • Citation only
Step 2: Select export method
  • Download